onsdag 2. februar 2011

En kladd til innledning om informasjonskløft

Dagens samfunn er preget av utallige informasjonskilder i form av aviser, tv, radio, internett, plakater, brev, e-post osv., som oppdaterer oss på alt fra revolusjonerende oppfinnelser til fylleslagsmål i Storgata. Overalt hvor vi befinner oss kan vi oppdateres på hva som skjer rundt omkring i verden. Eller er det egentlig slik? Har alle egentlig denne tilgangen på nærmest ubegrenset med informasjon? Finnes det ingen faktorer som er med på å danne såkalte informasjonskløfter mellom mennesker og samfunn?
I denne oppgaven skal jeg forsøke diskutere hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter i dagens samfunn. Med diskutere mener jeg å belyse ulike momenter av samme sak, for så å veie dem opp mot hverandre - alt med et objektivt syn basert på da anskaffet kunnskap om det aktuelle temaet.Videre ønsker jeg å konkretisere hvilke medier jeg hovedsaklig vil vektlegge i denne oppgaven, da ordet media inkluderer så mangt. Mens nettleksikonet caplex definerer medium som "organer som står til rådighet for massespredning av nyheter, informasjon og opplysning", vil jeg med i denne teksten finne ordet synonymt med basismedier som radio, TV, aviser og internett. En presisering av betydningen av ordene skape, forsterke og motvirke er også på sin plass, ettersom de langt ifra betyr det samme: Skape handler om å danne noe nytt, forsterke dreier seg om å gjøre noe som allerede eksisterer enda kraftigere og motvirke omhandler å kjempe imot noe etablert. Men den største tyngden hviler på ordet informasjonskløft, som er nøkkelen til denne oppgaven. 
Ifølge www.wikipedia.org defineres en informasjonskløft som ”skillet som finnes mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet, som gir den første gruppen et fortrinn i forhold til den andre”, eller sagt på en enklere måte; ”når det blir store forskjeller i et samfunn mellom ”de som vet” og ”de som ikke vet". 

onsdag 12. januar 2011

Oppsummering av 1. termin

I løpet av 1. termin innen medie- og informasjonskunnskap har vi laget vår egen filmproduksjon, skrevet et foredrag om en selvvalgt filmperiode, lært en hel del om sosiale medier, skrevet innlegg på vår egen medieblogg og sett på, samt hatt foredrag. For min del var det et foredrag om blogging hentet fra en av "ukens kurer". Ellers har vi sett en veldig sterk film i form av "Engelen" og lagt opp en kommunikasjonsstrategi for skolen vår som endte med et møte hvor rektor var til stede.
At jeg har lært en hel del, er sikkert, men som regel setter det man får prøvd ut i praksis seg best, så filmproduksjonen lærte jeg mye av. Men alt i alt har første termin vært et lærerikt halvt skoleår i en liten, sjarmerende klasse.

mandag 27. september 2010

Film noir: Sunset Boulevard


Sunset Boulevard er en film fra 1950 som faller inn under kategorien "film noir". I filmen møter vi den avdankede stumfilm-stjernen, Norma Desmond, som drømmer om å gjøre comeback på lerretet. Hun lever bortgjemt i sin egen verden (villa) med sin butler og tidligere ektemann og regissør, Max (som fremdeles elsker sin eks-kone). Da en ung mann tilfeldigvis forviller seg inn på Normas eiendom, resulterer dette i at han (Joe) tildeles jobben med å skrive manuset til hennes store comeback-film. De innleder et forhold, men dette får fatale konsekvenser ettersom Joe forelsker seg i en annen kvinne, noe som gjør Norma sjalu, og fordi Norma er ute av mental balanse. Hovedrollene spilles av William Holden og Gloria Swanson, mens hjernen bak filmen er filmskaperen Billy Wilder.
Billy Wilder ble født 22. juni 1906 i Polen og døde 27. mars 2002 i Los Angeles. Han  begynte å skrive filmmanus før 2. verdenskrig, men da han fryktet sine jødiske gener ville føre til problemer under krigen, emigrerte han til USA og Hollywood. Med hjelp fra ulike kontakter og samarbeidspartnere tok han steget inn i amerikansk filmindustri. Dette resulterte i klassikere som "The lost weekend" fra 1945 som ble tildelt Oscar for "best picture", "best director" and "best screenplay" og "Sunset Boulevard". 
Som tidligere nevnt faller "Sunset Boulevard" inn under kategorien "Film noir" som direkte oversatt betyr "svart film". Stilen etablerte seg på 1940-tallet en gang og da navnet først kom opp ble det brukt om pessimistiske og dystre spenningsfilmer fra Hollywood. Man sier gjerne at perioden ble innledet med "The maltese falcon" fra 1941 og avsluttet med "Touch of evil" fra 1958, men selv den dag i dag inspireres mange filmskapere av denne filmstilen. Det som kjennetegner "film noir" er gjerne en spesiell lysbruk som gjenspeiler navnet: Bruk av skygger, kontraster og lite lys er populært. Ellers er vanlige særtrekk bruk av fortellerstemme og tilbakeblikk, dessuten skimtes ofte regn i mange av scenene. Filmer fra denne stilperioden er hovedsaklig thrillere, spenningsfilmer eller detektivhistorier med triste skjebner som inkluderer drap, mentale forstyrrelser, vold etc. 

Filmens trailer:
Kildeliste
Garrod, Vibeke. "Film noir"
IMBD. "Sunset boulevard"
IMBD. "Biography for Billy Wilder"
IMDB. "Touch of evil"
Wikipedia. "Film noir"